Kallelse till FAIK Slaloms årsmöte 2013!

Hej!
Härmed kallas alla FAIK Slaloms  medlemmar till årsmöte, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 18.30 i Café Snöflingan.
Vi kommer att behandla vanliga årsmötes frågor: förra säsongens verksamhet och ekonomi,
revisorernas berättelse, val av nya styrelseledamöter samt motioner som kommit från medlemmarna.
Vi kommer också att diskutera om vad vi ska för verksamhet under nästkommande säsong.
Vill du vara med och påverka? Eller bara få reda på vad som händer? Kom dit!
Alla medlemmar i FAIK Slalom som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt.
Motioner till årsmötet kan mailas till faikslalom@ungh.net senast 2 juni.
Välkomna!
/Styrelsen

Information inför säsongen

Skidsäsongen 2012-2013!  
Träningen rullar igång och inbjudan till det första lägret har skickats ut.  Tränarna planerar för en Kick off för de aktiva och en inbjudan kommer inom kort.
Styrelsen har haft två möten,  det är mycket som ska planeras och dras igång. Lift och café ska bemannas och gruppansvariga kommer att inbjudas till möte.

Det händer en hel del i anläggningen. Skiduthyrningen  flyttas till lifthuset och caféverksamheten flyttas till värmestugan.  ”Gamla” värmestugan ska renoveras och förutom Cafe Snöflingan inrymma  vår klubbstuga. Toaletterna renoveras och i samma byggnad ska värmestugan placeras.  Hängde ni med?

Den 23 oktober 18.30 inbjuds medlemmarna till ett informationsmöte där styrelse och tränare informerar mer om ovan nämnda.  Notera datumet, inbjudan kommer.
Håll ögonen på hemsidan för där kommer mer information och viktiga dokument att läggas ut.

Hälsningar
Styrelsen FAIK Slalom